จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
2. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
3. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
4. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170