จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 อ่านต่อ >
2. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >
3. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 อ่านต่อ >
4. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
5. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >
6. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170