จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170