จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ

จำนวน 130 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
2. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
3. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
4. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
5. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
6. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทเมืองแขก 2 อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพิมาย 2 อ่านต่อ >
17. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
18. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ่านต่อ >
19. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
20. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
21. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
23. จารึกวัดสุปัฏนาราม 3 อ่านต่อ >
24. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
25. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
26. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
27. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
28. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
29. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170