จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนฐานพระพุทธรูป องค์ที่ ๑๗ ในวิหารคด, จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน พุทธศตวรรษที่ ๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : คำ “สงัฆโลก” จารึกเป็น อักษรไทย ภาษาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ตามที่เข้าใจ เป็นบันทึกหลักฐานว่า ได้อัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจาก เมืองสวรรคโลก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170