จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑

จารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้แปล

พระอมรโมลี (จุนท์ ป.๙) วัดบวรนิเวศ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : อ. เจษฎ์ ปรีชานนท์ ได้อ่านไว้แบบรวมๆ เพียงชุดเดียว เข้าใจว่าเป็นเพราะคำจารึกนั้นดูเผินๆ จะมีข้อความเหมือนกันแทบทุกแผ่น  อย่างไรก็ดี ทางคณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความในจารึกนั้นยังมีความแตกต่างกันบ้างบางส่วน จึงควรที่จะอ่านใหม่อีกครั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านอักขรวิทยา ทั้งนี้ส่วนคำอ่านที่แตกต่างกันนั้นทางคณะทำงานฯ จะทำอักษรตัวหนาไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170