จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเขาปุษยคีรี

จารึก

จารึกเขาปุษยคีรี ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกเขาปุษยคีรี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นนี้ เลขประจำวัตถุ 132/2502, จารึกเขาปุมยะคีรี

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2529)
2) นพชัย แดงดีเลิศ (พ.ศ. 2542)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

(1)-(2) นวพรรณ ภัทรมูล : คำอ่านเดิมใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 ที่อ่านโดย ชะเอม แก้วคล้าย อ่านเป็น “ปุมฺยคิริ” แต่ อ. นพชัย แดงดีเลิศ ได้อ่านใหม่ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิธี เป็น “ปุษฺยคิริ”  ทางคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าตัวอักษรจารึกตัวที่ 2 จะมีรูปร่างคล้าย “ม” มาก แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น “ย” ได้ด้วยเช่นกัน  ประกอบกับในหลักการใช้ตัวสะกดและตัวตามตามหลักการสะกดคำในภาษาสันสกฤตนั้น “ปุษฺย” ดูจะถูกต้องตามหลักตัวสะกดตัวตามมากกว่า นอกจากนั้น “ปุษฺย” ก็เป็นคำที่มีความหมาย คือ ดอกไม้  ในขณะที่ “ปุมฺย” ไม่มีความหมาย  คณะทำงานฯ จึงขอปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนของชี่อจารึกหรือชื่อภูเขาที่ปรากฏในจารึก จาก “จารึกเขาปุมยะคีรี” เป็น “จารึกเขาปุษยคีรี” ตามคำอ่านของ นพชัย แดงดีเลิศ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170