จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน

จารึก

จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:56

ชื่อจารึก

จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเมืองพรหมทิน ๒

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๔), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๔), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170