จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:55

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ชะเอม แก้วคล้าย : “ทยุสฺถาปิตา” อ่านเป็น “ทถรุสฺถาปิตา” ได้ เพราะช่วงแรกของอักษร “ย” มีจุดภายใน อันเป็นลักษณะของอักษร “ถ” เมื่ออ่านเป็นอักษร “ย” ก็ถือว่าเป็นจุดของรอยหินแตกเท่านั้น ถ้าอ่านเป็น “ถ” ก็ขัดกับหลักภาษาว่า “ร” ที่ตามมานั้น จะเป็น “วิสรฺคะ” ของ “ถ” ไม่ได้ จึงได้อ่านเป็น “ทยุสฺถาปิตา”
๒. ชะเอม แก้วคล้าย : “. . . ชฺญ” คำนี้อักษรหน้าชำรุดหายไป จึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็น “อาชฺญ” หรือ “ราชฺยา” เพราะความหมายอาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง
๓. ชะเอม แก้วคล้าย : “ผเล” คำนี้ สระ “เอ” ติดต่อกับหาง อักษร “ล” เพราะบรรทัดที่สอง หางอักษร “ล” สูงเสมอกับส่วนบนของอักษรเท่านั้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170