จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกหินขอน ๑

จารึก

จารึกหินขอน ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:55

ชื่อจารึก

จารึกหินขอน ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piliers de Hĭn K‘ôn (K. 388), หลักที่ ๑๒๑ จารึก ๒ หลักบนเสาที่หินขอน อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๖๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๙ บรรทัด, ด้านที่ ๓ มี ๑๙ บรรทัด, และด้านที่ ๔ มี ๑๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๙๗), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

๑) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๙๗), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙), (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
๒) ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙), (แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170