จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

จารึก

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๕ ศิลาจารึก วัดมหาธาตุฯ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ศุภมัสดุ” มาจาก ศุภํ + อัสตุ (สันสกฤต) หมายถึง ความดี/ความงามจงมี
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ชาตะ” คือ ชาตา (ชะตา) ต้นฉบับเขียนเป็นอักษรขอม
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คือ วันพุธ ขึ้นสิบเอ็ดค่ำ เดือนสาม (เริ่มนับจากวัน ๑ คือ วันอาทิตย์)
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ปีชวด ฉ ศก” ในที่นี้ตรงกับจุลศักราช ๑๐๔๖
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สัปบุรุษ” หมายถึง ผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนา
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “ปีจอ” ในที่นี้ตรงกับจุลศักราช ๑๐๔๖
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “สิ่งสรรค์” หมายถึง สิ่งที่สร้างไว้
๘-๙. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : “รื้อ” ในบรรทัดที่ ๑๔ ต้นฉบับเขียนอย่างแบบขอมทั้ง ๒ แห่ง
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โลกัน(ต)นรก” เป็นนรกที่ตั้งอยู่ระหว่างโลกทั้งสาม คือ เทวโลก มนุษยโลก และนรก (ยมโลกียนรกหรือยมโลก) (ไม่รวมอยู่ในนรกขุมใหญ่ ๘ ขุม) นรกขุมนี้ต่างจากนรกขุมอื่นๆ ซึ่งมีการลงโทษด้วยความร้อน แต่โลกันตนรกรลงโทษด้วยความเย็น เป็นที่อยู่ของคนอกตัญญู ประกอบกรรมที่ร้ายแรง ได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาหรือการทรมานบิดามารดาและครูอาจารย์ ผู้ตกนรกขุมนี้จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170