จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒

จารึก

จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๙๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๒)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คือ วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน อ้าย (เริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวัน ๑)
๒. เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง : วัน ๒ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑ จุลศักราช ๑๑๑๗ ปีกุน สัปตศก ตรงกับวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๙๘
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ข้าพระ” บุคคลที่ถูกยกให้เป็นผู้ดูแลวัด และ พระสงฆ์ (หากมีลูกหลานก็ต้องเป็นข้าพระสืบต่อไป)
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มหาวิจี” (อวิจี / อเวจี) เป็นนรกขุมหนึ่งใน ๘ ขุม ผู้ที่ทำบาปอันเป็นปัญจานันตริยกรรม ได้แก่ การฆ่าบิดา มารดา การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต ทำร้ายพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล และยุยงให้พระสงฆ์แตกจากกัน จะต้องไปตกนรกขุมดังกล่าวเป็นเวลาสิ้นกัลป์หนึ่ง ซึ่งระยะเวลาของกัลป์หนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในไตรภูมิพระร่วงคือ ภูเขาสูงได้โยชน์หนึ่ง กว้าง ๓ โยชน์ เมื่อถึง ๑๑ ปี จะมีเทพดานำผ้าทิพย์อันอ่อนดังควันไฟมาเช็ดภูเขานั้นเมื่อใดที่ภูเขาราบเรียบจึงถือว่าสิ้นกัลป์หนึ่ง
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กัลป”, กัลป์ อายุของโลกตั้งแต่พระพรหมสร้างโลกจนถึงเวลาที่ไฟประลัยกัลป์ล้างโลก ซึ่งเท่ากับช่วงเวลากลางวัน ๑ วัน ของพระพรหม คือ ๑,๐๐๐ มหายุค เท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีของมนุษย์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170