จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒

จารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๔๖/๒๔๙๙, หลักที่ ๕๑ จารึกลานเงิน อักษรและภาษาไทย, จารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๓, ๒๕๐๘)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๓, ๒๕๐๘)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นวพรรณ ภัทรมูล : ในคำอ่านจารึกที่พิมพ์เผยแพร่ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ อ่านคำนี้เป็น “ล” แต่เมื่อพิจารณาอักษรจารึกจากภาพจำลองอักษรจารึกแล้ว พบ สระ “แอ” จม ชัดเจน คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ จึงได้ทำการแก้ไข จาก “ล” ให้เป็น “แล”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170