จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกช่องสระแจง

จารึก

จารึกช่องสระแจง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกช่องสระแจง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกบ้านช่องสระแจง, จารึกอักษรใต้ ภาษาสันสกฤต, Khau Sra Chèng (K. 969)

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) B. C. Chhabra (พ.ศ. ๒๕๐๔)
๒) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
๓) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๑)
๔) ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผู้แปล

๑) B. C. Chhabra (พ.ศ. ๒๕๐๔)
๒) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
๓) แสง มนวิทูร (พ.ศ. ๒๕๑๑)
๔) ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. B. Ch. Chhabra, ยอร์ช เซเดส์ และชูศักดิ์ ทิพย์เกษร : “มเหนฺทฺร” หมายถึง พระอินทร์ ผู้เป็นคณบดีแห่งเทพเจ้า แสง มนวิทูร : “มเหนฺทฺร” หมายถึง คณบดีแห่งเทพเจ้า ซึ่งน่าจะหมายถึงพระศิวะ
๒. ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร : “บ่อน้ำศังกร” หมายถึง “บ่อน้ำอันให้ความสุข”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170