จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจำปา

จารึก

จารึกวัดจำปา ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกวัดจำปา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกวัดจำปา

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๐๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : วัสสา = พรรษา, ปี
๒. ประสาร บุญประคอง : จุลศักราช ๑๐๒๘ ที่ถูกเป็นจุลศักราช ๑๑๒๘
๓. ประสาร บุญประคอง : อักษรตรงนี้ท่านตกไว้ เห็นไม่ชัด
๔. ประสาร บุญประคอง : เถิง = ถึง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170