จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท

จารึก

จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๙๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เทิม มีเต็ม : หมายถึง อักษรขอม ๒ บรรทัด
๒. เทิม มีเต็ม : หมายถึง อักษรขอมในตาราง ๘ แถว
๓. เทิม มีเต็ม : หมายถึง แม่อักษร ได้แก่ แม่กน แม่กง แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย (กย) แม่กัว (กว)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170