จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

จารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:52

ชื่อจารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๖๗)

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๒)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๒)

ผู้ตรวจ

๑) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๐๒)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : น่าจะเป็น “ธมฺเม”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170