จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร)

จารึก

จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscription de Vǎt Sễn Khẵo Hõ, Vat Sen Khao Ho, ศิลาจารึกวัดแสนข้าวห่อ, จารึกวัดแสนข้าวห่อ

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

โรเบิร์ต ฮัลลิเดย์ และชาร์ลส์ อ๊อตโต บล็ากเด็น (พ.ศ. ๒๔๗๓)

ผู้แปล

๑) โรเบิร์ต ฮัลลิเดย์ และชาร์ลส์ อ๊อตโต บล็ากเด็น (พ.ศ. ๒๔๗๓)
๒) จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. ๒๕๒๒), (พ.ศ. ๒๕๓๓)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พนัง” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า “ทำนบกั้นน้ำอย่างใหญ่ ; เครื่องกั้น เครื่องกำบัง”
๒. จำปา เยื้องเจริญ : “มหาวัลล์” น่าจะเป็น “มหาวัน” คือ วัดมหาวันในปัจจุบัน
๓. จำปา เยื้องเจริญ : “ฉัตรอันประดับด้วยดอกไม้” น่าจะเป็นลวดลายบนฉัตรมากกว่าดอกไม้จริง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170