จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเมืองศรีเทพ

จารึก

จารึกเมืองศรีเทพ ด้าน ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกเมืองศรีเทพ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกศรีเทพ พช./๑, Si T’ep (K. 499)

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๖), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๖), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ชะเอม แก้วคล้าย : คำว่า “ฤเษสฺตสฺย” นี้ Dr. A. H. Dani ได้ตัดคำแยกไว้ในหนังสือ Indian Palaeography ของท่าน เป็น “ฤษี” คำหนึ่ง แต่คำในจารึกสระ “เอ” บน อักษร “ษ” มิได้ม้วนเป็นวงกลม จึงมิอาจอ่านเป็น “อิ” ได้ และมีอักษร “ส” ตามมา จึงควรอ่านเป็น “ฤเษสฺ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170