จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกขลุง

จารึก

จารึกขลุง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกขลุง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Nouvelles Inscriptions de Chantaboun : Inscription de Khălŭng

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๖๗)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๖๗)

เชิงอรรถอธิบาย

ตรงใจ หุตางกูร แปลคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้ดังนี้
๑. อาษาธะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
๒. การบริจาคของพระราชาศรี . . . . . . . . . . . . . .
๓. ทั้งปวงนี้ โดยศรีจานทรายณนาถะ . . . . . . . . .
๔. ผู้ใดก็ตาม แสดงกิริยาแปลก โดยความคลุ้มคลั่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170