จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกจันทบูร

จารึก

จารึกจันทบูร ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกจันทบูร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดทองทั่ว-ไชยชุมพล, Nouvelles Inscriptions de Chantaboun, Inscription de Văt Thong Thuâ, Inscription du Văt Săbāb, No. 23 Vat Sabab Inscription of Īśānavarma

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 24 บรรทัด ชำรุดแตกหัก เหลืออยู่ 2 ชิ้น ชิ้นแรกมี 8 บรรทัด ชิ้นที่ 2 มี 16 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2467)
2) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2541)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2467)
2) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2541)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ตรงใจ หุตางกูร (พ.ศ. 2547) : ศ. ยอร์ช เซเดส์ อ่านว่า จมฺเรง
2. ตรงใจ หุตางกูร (พ.ศ. 2547) : ศ. ยอร์ช เซเดส์ อ่านว่า โวฺระ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170