จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1

จารึก

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1581

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 27 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 11 บรรทัด

ผู้อ่าน

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อำไพ คำโท : “ทุ่งกุรุเกษตร” เป็นทุ่งนาของชาวกุรุ ซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียสมัยโบราณ เพราะเป็นที่ใช้ทำสงครามระหว่างกษัตริย์ตระกูลปาณฑพกับตระกูลเการพ ซึ่งเป็นวงศ์กษัตริย์อันเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกัน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170