จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1

จารึก

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:51

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1581

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 27 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 11 บรรทัด

ผู้อ่าน

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อำไพ คำโท : “กำเสตงงิ” ที่ปรากฏอยู่หลายแห่งในจารึกนี้ เขียนเป็น “กํเสฺตงิ” ทุกศัพท์ แต่ที่เพิ่ม “ง” ซ้อนเข้าไปอีกตัวหนึ่ง ก็เพราะเข้าใจว่าเขียนผิดมาแต่เดิม และจารึกขอมบางหลักเขียนเป็น “เสฺตงฺงิ” ก็มี
2. อำไพ คำโท : ข้อความในประโยคนี้ ไม่ทราบมีความหมายอย่างไร และหมายถึงอะไร
3. อำไพ คำโท : “พรัจ” คำนี้คงเป็นชื่อสถานที่ และคำนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสด็กก็อกธม 2 บรรทัดที่ 54 ด้านที่ 4 โดยจารึกไว้ว่า “เสฺรวฺรจฺ” แปลว่า “นาแห่งพรัจ” หรือ “นาที่พรัจ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170