จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเมืองพิมาย

จารึก

จารึกเมืองพิมาย ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกเมืองพิมาย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

P’imay (K. 952), ศิลาจารึกเมืองพิมาย

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๘

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๐๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๘ บรรทัด (ชำรุด) ด้านที่ ๓ มี ๒๖ ด้านที่ ๔ มี ๒๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๒๗)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ชะเอม แก้วคล้าย : ด้านที่ ๓ จะเห็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และสลับตำแหน่งถ้อยคำเกือบทั้งหมด จึงไม่เหมือนกันเลยทั้งสี่หลัก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170