จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

จารึก

จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ ด้าน ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๐๙ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๗๓๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๙), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๙), (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ๑๑๑๕ เป็นมหาศักราช = พุทธศักราช ๑๗๓๖
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ : ข้อความตรงส่วนนี้ในหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่อ่านเป็น ‘ศิรวตฺสปุร” และแปลเป็น “ศรีวัตสปุร”หากแต่เมื่อพิจารณาจากภาพจารึกแล้วพบว่าอักษรจารึกเป็น “อาวธฺยปุร” ชัดเจน ซึ่งน่าจะหมายถึงเมืองอาวัธยปุระ มากกว่า เข้าใจว่าคงเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ก็สลับกับจารึกหลักอื่น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170