จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาททัพเสียม ๑

จารึก

จารึกปราสาททัพเสียม ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกปราสาททัพเสียม ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234), หลักที่ ๑๒๕ จารึกบนหลืบประตูที่ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ยอร์ช เซเดส์ (อ่านเป็นอักษรโรมัน), (พ.ศ. ๒๔๙๗)
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (อ่านเป็นอักษรไทย), (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้แปล

๑) ยอร์ช เซเดส์ (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส), (พ.ศ. ๒๔๙๗)
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (แปลเป็นภาษาไทย), (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : บรรทัดที่ ๑-๑๕ ข้าพเจ้าได้แปลเพิ่มในส่วนที่เป็นชื่อของทาส
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พยางค์ว่า “วฺย” ไม่ได้สลัก
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : คำ วุทิ หรือ โวทิ หมายถึง เหยือก
๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : อักษร “ยา” เดิมอยู่เหนือบรรทัด
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จารึกว่า “แจกัน ๔ เงิน ๔“
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : คำ “ชันชยัง” หรือ “ชันเชียง” คือ มาตราวัดน้ำหนักอย่างหนึ่ง
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ตรงกับคำว่า “พระฉาย” ในภาษาไทย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170