จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๗ (ทศกัณฐ์พูดจาเล้าโลมนางสีดา)

จารึก

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๗ (ทศกัณฐ์พูดจาเล้าโลมนางสีดา) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:52

ชื่อจารึก

จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๒๗ (ทศกัณฐ์พูดจาเล้าโลมนางสีดา)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นิยะดา เหล่าสุนทร : ต้นฉบับตัวเขียน เลขที่ ๖๐๓ ว่า “ร่ำด่าเปรียบอสุรี”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170