จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

จารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:33

ชื่อจารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๔.๑.๑ กู่บ้านค่ายเจริญ, จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฮันส์ เพนธ์ : ไมตรี = พระอริยเมตไตรย คงจะปรารถนาให้เกิดใกล้พระอริยเมตไตรย
๒. ฮันส์ เพนธ์ : แด = คำจบประโยค
๓. ฮันส์ เพนธ์ : เหง้า = ต้นวงศ์ตระกูล
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ฝูง = พวก, หมู่
๕. ฮันส์ เพนธ์ : เทื่อ = ครั้ง
๖. ฮันส์ เพนธ์ : พระเจ้าพันตน = พระพุทธรูป ๑,๐๐๐ องค์
๗. ฮันส์ เพนธ์ : ด่าย = เพียง โดยเฉพาะเท่านั้น
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีดับไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง สัปตศก ตามจุลศักราช
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ดาย = เป็นคำลงท้ายบอกให้ทราบว่าสิ้นประโยค เช่นเดียวกับคำว่า

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170