จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

จารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:33

ชื่อจารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑.๔.๑.๑ กู่บ้านค่ายเจริญ, จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๗)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : มัก = ชอบ, ปรารถนา
๒. ฮันส์ เพนธ์ : บรรณศาลา = ศาลาที่มุงด้วยใบไม้ หรือหญ้าคา
๓. ฮันส์ เพนธ์ : ไป่ = ไม่
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดินเจ็ด = เดือน ๗ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๕ ภาคกลาง
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุ่ง = จง, จึง
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ผาบ = ปราบ
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170