จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอุบมุง

จารึก

จารึกอุบมุง ด้านที่ ๔

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกอุบมุง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscription de Vat Pa Saen (Ubon) (K. 1085)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๓๖

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๔๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ และ ๒ มี ๓๙ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๓๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) Saveros Pou (พ.ศ. ๒๔๘๔) (เฉพาะจารึกส่วนที่เป็นภาษาเขมร)
๒) อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. อำไพ คำโท : “โชร” เป็นชื่อของสถานที่
๒. อำไพ คำโท : “ขวส” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีเมล็ดเหมือนเมล็ดเกาลัด เมื่อเอามาคั่วในกระทะให้สุกแล้ว เมล็ดในมีรสอร่อยกว่าเมล็ดเกาลัด
๓. อำไพ คำโท : “ตะกู“ ภาษาเขมรโบราณเขียนเป็น “ถฺกู” หรือ “ถฺกูว” แต่เขมรปัจจุบันเขียนเป็น “ถฺถูว” อ่านออกเสียงว่า “ถะโก็ว” เหมือนกัน ได้แก่ต้นไม้ชนิดหนึ่งกิ่งเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ดอกคล้ายดอกกระทุ่ม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170