จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอุบมุง

จารึก

จารึกอุบมุง ด้านที่ 4

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกอุบมุง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscription de Vat Pa Saen (Ubon) (K. 1085)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1536

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 144 บรรทัด ด้านที่ 1 และ 2 มี 39 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 31 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) Saveros Pou (พ.ศ. 2484) (เฉพาะจารึกส่วนที่เป็นภาษาเขมร)
2) อำไพ คำโท (พ.ศ. 2519)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2519)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อำไพ คำโท : “โชร” เป็นชื่อของสถานที่
2. อำไพ คำโท : “ขวส” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีเมล็ดเหมือนเมล็ดเกาลัด เมื่อเอามาคั่วในกระทะให้สุกแล้ว เมล็ดในมีรสอร่อยกว่าเมล็ดเกาลัด
3. อำไพ คำโท : “ตะกู“ ภาษาเขมรโบราณเขียนเป็น “ถฺกู” หรือ “ถฺกูว” แต่เขมรปัจจุบันเขียนเป็น “ถฺถูว” อ่านออกเสียงว่า “ถะโก็ว” เหมือนกัน ได้แก่ต้นไม้ชนิดหนึ่งกิ่งเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ดอกคล้ายดอกกระทุ่ม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170