จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอุบมุง

จารึก

จารึกอุบมุง ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกอุบมุง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Inscription de Vat Pa Saen (Ubon) (K. 1085)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1536

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 144 บรรทัด ด้านที่ 1 และ 2 มี 39 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 35 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 31 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) Saveros Pou (พ.ศ. 2484) (เฉพาะจารึกส่วนที่เป็นภาษาเขมร)
2) อำไพ คำโท (พ.ศ. 2519)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2519)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อำไพ คำโท : “ภควัน” เป็นคำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อนักบวชในศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียง แปลว่า ผู้ควรเคารพ
2. อำไพ คำโท : “สดุกโกก” คือ “ดงกก” หรือ “หนองกก” แต่ในจารึกเขียนเป็น “สดุโกก” อย่างไรก็ดี เข้าใจว่าเขียนผิดมากกว่า ที่ถูกแล้วต้องเป็น “สดุกโกก“
3. อำไพ คำโท : “กันโลง” คือ ประธาน ผู้เป็นใหญ่ มารดา
4. อำไพ คำโท : “ทรรทาร” หรือ “ทรฺทาร” นี้หมายถึงภูเขา
5. อำไพ คำโท : “กษิการ” คือ ผู้จัดหาน้ำนม
6. อำไพ คำโท : “บิณฑะ” คือ ข้าวสุก หรือก้อนข้าว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170