จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดตาพระยา

จารึก

จารึกวัดตาพระยา ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกวัดตาพระยา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกภาษาขอมวัดตาพระยา, Stele de Ta Praya (K. 1152)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๒๐

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. อำไพ คำโท : “วฺระ กฺรลา อรฺจฺจน” นี้คงจะมีความหมายเท่ากับคำว่า “วฺระ กฺรลา โหม” ในศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม ซึ่งแปลว่า มีหน้าที่ทำพิธีบูชาหรือสังเวยบวงสรวง
๒. อำไพ คำโท : คำว่า “ศว” นี้เป็นการเขียนด้วยความพลั้งเผลอ โดยลืมใส่สระอิ ที่ตัว “ศ” และที่ถูกแล้วเป็น “ศิว”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170