จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stele de Phnom Rung (K. 1066)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๖

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านของจารึกหลักนี้ ที่เผยแพร่ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ ตัวพยัญชนะ “ต” บางตัว ถูกอ่าน เป็น “ด” ทั้งที่เมื่อพิจารณารูปอักษรแล้ว อักษรที่ถูกอ่านเป็น “ต” และ “ด” ไม่มีความแตกต่างแต่ประการใด ดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสน คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ จึงแก้ไขคำอ่าน จากที่อ่านเป็น “ด” ให้อ่านเป็น “ต” ทั้งหมด
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ในคำอ่านของจารึกหลักนี้ ที่เผยแพร่ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ ตัวพยัญชนะ “ป” บางตัว ถูกอ่าน เป็น “บ” ทั้งที่เมื่อพิจารณารูปอักษรแล้ว อักษรที่ถูกอ่านเป็น “ป” และ “บ” ไม่มีความแตกต่างแต่ประการใด ดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสน คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ จึงแก้ไขคำอ่าน จากที่อ่านเป็น “บ” ให้อ่านเป็น “ป” ทั้งหมด
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : หรืออ่านเป็น “บพิตร” ก็ได้
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : คำอ่านปัจจุบันเป็น “ถะเอียก”
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ อ่านเป็น “ภี” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพสำเนาจารึกแล้วเห็นว่าน่าจะเป็น “ภิ” มากกว่า เพราะรูปสระเป็นวงกลม ไม่มีขีดด้านใน
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : “โสด” หมายถึง อื่นๆ, อีก
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ดูเชิงอรรถข้อ ๔

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170