จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเมืองเสมา

จารึก

จารึกเมืองเสมา ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกเมืองเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stele de Sema (Korat) (K. 1141)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๑๔

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๘๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๓๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) Saveros Pou (พ.ศ. ๒๔๘๔) (เฉพาะจารึกภาษาเขมร ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๒-๒๗)
๒) อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170