จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกห้วยมะอึ

จารึก

จารึกห้วยมะอึ ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:13

ชื่อจารึก

จารึกห้วยมะอึ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stèle de Phu Khiao Kao ou Nong Hĭn Tăng (K. 512)

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2497)
2) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2497)
2) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ตรงใจ หุตางกูร : ในหนังสือชุด Inscriptions du Cambodge vol. VII ศ. ยอร์ช เซเดส์ ได้กล่าวถึงจารึก K. 512 ว่าตัวอักษรเป็นอักษรรุ่นเก่า แต่เลือนมาก อ่านได้ชัดเจนเพียงคำเดียวคือ “โลก” เข้าใจว่า จารึกดังกล่าวคงเป็นหลักเดียวกันนี้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170