จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเมืองเสมา

จารึก

จารึกเมืองเสมา ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกเมืองเสมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stele de Sema (Korat) (K. 1141)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1514

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 3 ด้าน มี 83 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 25 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 27 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 31 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) Saveros Pou (พ.ศ. 2484) (เฉพาะจารึกภาษาเขมร ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 12-27)
2) อำไพ& คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

อำไพ คำโท (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. อำไพ คำโท : “พระรุทระ” คือ พระศิวะ หรือพระอิศวร ซึ่งมีพระวรกายสีขาว
2. อำไพ คำโท : “พระนางเคารี” คือ พระนางอุมา ซึ่งมีพระวรกายสีทอง
3. อำไพ คำโท : “พระเจ้าชัยวรมัน” หมายถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544)
4. อำไพ คำโท : “เทพีแห่งสงคราม” หมายถึง พระนางลักษมี
5. อำไพ คำโท : “ผู้เผาผลาญกามเทพ” หมายถึง พระศิวะ หรือพระอิศวร
6. อำไพ คำโท : “สภาพ 3 อย่าง” ได้แก่ ธรรม ความรัก ประโยชน์
7. อำไพ คำโท : “ไตรเพท” คือ ชื่อคัมภีร์พราหมณ์ในสมัยพระเวท มี 3 อย่าง คือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170