จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ)

จารึก

จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:05

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “วิปุพพกะ” เป็น ๑ ใน อสุภ ๑๐ ซึ่งพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง สภาพที่ไม่งาม, พิจารณาร่างกายของตนและผู้อื่นให้เห็นสภาพที่ไม่งาม ในความหมายเฉพาะ หมายถึงซากศพในสภาพต่างๆ ซึ่งใช้เป็นอารมณ์กรรมฐาน รวม ๑๐ อย่าง ได้แก่
(๑) อุทธุมาตกะ ซากศพที่เน่าพอง
(๒) วินีลกะ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำ
(๓) วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้ำเหลืงไหล
(๔) วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว
(๕) วิกขายิตกะ ซากศพที่สัตว์กัดกินแล้ว
(๖) วิกขิตตกะ ซากศพที่มีมือ เท้า ศีรษะขาด
(๗) หตวิกขิตตกะ ซากศพที่คนมีเวรเป็นข้าศึกกัน สับฟันเป็นท่อนๆ
(๘) โลหิตกะ ซากศพที่ถูกประหารด้วยศัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่
(๙) ปุฬุวกะ ซากศพที่มีตัวหนอนคลาคล่ำอยู่
(๑๐) อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลือแต่กระดูก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170