จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู)

จารึก

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:04

ชื่อจารึก

จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ฮินดูส่าน” หรือ ฮินดูสถาน คือ บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ระหว่างเทือกเขาสูงทางภาคเหนือและเทือกเขาวินธัยทางภาคกลางของอินเดียซึ่งกั้นดินแดนทางภาคเหนือกับภาคใต้ ประกอบด้วยที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำคือที่ราบปัญจาบหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและที่ราบกุรุเกษตรหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา เป็นพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตาม กาญจนาคพันธุ์ สันนิษฐานไว้ในหนังสือ ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ เล่ม ๓ ว่า ฮินดูสถานในที่นี้หมายถึงประเทศอินเดีย ดังนั้น “พราหมณ์ฮินดู” ในจารึกแผ่นนี้น่าจะหมายถึงพราหมณ์ในประเทศอินเดีย
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ไตรพิธ” หรือ ไตรเพท คือ คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ ประกอบด้วย ฤคเวท ยชุรเวท และ สามเวท

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170