จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบ่ออีกา

จารึก

จารึกบ่ออีกา ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:50

ชื่อจารึก

จารึกบ่ออีกา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๘ ศิลาจารึกบ่ออีกา, Stèle de Bô Ika (K. 400)

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๔๑๑

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ผู้แปล

๑) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๔๙๗), (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
๒) ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (พ.ศ. ๒๕๑๐), (ทรงแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)

ผู้ตรวจ

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
๒) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)
๓) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170