จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕

จารึก

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:48

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๕๖๓

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๔๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๙ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ใต = คำนำหน้าชื่อทาสหญิง
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : สิ = คำนำหน้าชื่อทาสชาย
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๗) : ถาส = ถาด
๔. ชะเอม แก้วคล้าย : คำว่า ตฺวน ตามศัพท์เขมร แปลว่า ย่า, ยาย แต่ ตฺวน เจา หมายถึง ตวนผู้เป็นหลาน ฉะนั้น คำว่า ตฺวน ในที่นี้ น่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อ หรือตำแหน่ง ที่มีใช้ในสมัยพระเจ้าศรีสุริยวรมันที่ ๑ ซึ่งหมายถึง ตวน ผู้เป็นหลานของ เตง ปิตถะเว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170