จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 116 (ปกิณกคาถา)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 116 (ปกิณกคาถา) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:42

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 116 (ปกิณกคาถา)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 14 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1.พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "มิจฉาทิฏฐิ" พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง เห็นผิด, ความเห็นที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ , ความเห็นที่ผิดจากทำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี เป็นต้น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170