จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอุทิศสิ่งของ

จารึก

จารึกอุทิศสิ่งของ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกอุทิศสิ่งของ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๙๕ จารึกอุทิศสิ่งของ, พร. ๓ จารึกอุทิศสิ่งของ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๙ (ตอนปลาย)

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา ให้คำอ่านว่า “สิบหม้อ” แต่นายเทิม มีเต็ม เห็นว่า ควรเป็น “สิบหมอน” เพราะไม่เห็นรูปวรรณยุกต์ ( ๋ ) และยังมีคำว่า “ฟูก” มารับกันอย่างเหมาะสมในบรรทัดถัดมา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170