จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑ และจุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑ และจุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:36

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓ (อัฐวรรคคาถา กลหวิปาทสูตรที่ ๑๑ และจุฬวิยูหสูตรที่ ๑๒)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกอักษรขอมย่อที่ฝาผนังพระระเบียงคดทั้ง ๔ ด้านที่องค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๓

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สัสสตทิฐิ” พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง ความเห็นว่าเที่ยง คือ ความเห็นว่า อัตตาและโลกเป็นสิ่งเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป เช่น เห็นว่าเมื่อคนและสัตว์ตายลง มีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ทรุดโทรมไปแต่ดวงชีพเป็นธรรมชาติที่ไม่สูญ แต่จะไปปฏิสนธิในกำเนิดอื่นต่อไป ส่วน “อุจเฉททิฐิ” หมายถึง ความเห็นว่าขาดสูญ เช่น เห็นว่าคนและสัตว์จุติจากอัตภาพนี้แล้วขาดสูญไป ซึ่งตรงข้ามกับ สัสสตทิฏฐิ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170