จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:35

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐ (อัฐวรรคคาถา ปุราเภทสูตรที่ ๑๐)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกอักษรขอมย่อที่ฝาผนังพระระเบียงคดทั้ง ๔ ด้านที่องค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๘๐

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ตัณหา” พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง ความทะยานอยาก, ความดิ้นรน, ความปรารถนา มี ๓ ได้แก่
(๑) กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม)
(๒) ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นนั่นเป็นนี่)
(๓) วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย)
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทิฏฐิ” หมายถึง ความเห็น, ทฤษฎี, ความเห็นผิด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170