จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 77 (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ 9)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 77 (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ 9) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:35

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 77 (อัฐวรรคคาถา มาคันทิยสูตรที่ 9)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกอักษรขอมย่อที่ฝาผนังพระระเบียงคดทั้ง 4 ด้านที่องค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ 77

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 15 บรรทัด

ผู้อ่าน

เจษฎ์ ปรีชานนท์ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มูตร” หมายถึง น้ำปัสสาวะ “คูถ” หมายถึง อุจจาระ
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พรต” พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติทางศาสนา, ธรรมเนียม ความประพฤติของผู้นับถือศาสนาที่คู่กับศีล, วัตร, ข้อปฏิบัติประจำ
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ภพ” คือ โลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์, ภาวะชีวิตของสัตว์ มี 3 ได้แก่ กามภพ (ภพของผู้ที่ยังเสวยกามคุณ), รูปภพ (ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาณ), อรูปภพ (ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาณ)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170