จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเชตพน

จารึก

จารึกเชตพน ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกเชตพน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๘๗ จารึกเชตพน

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๓๕-๑๙๔๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๐ บรรทัด (อ่านอย่างกระท่อนกระแท่นได้เพียง ๘ บรรทัดเท่านั้น)

ผู้อ่าน

จตุพร ศิริสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ปริวรรต

จตุพร ศิริสัมพันธ์ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร และเทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๓๕๓๔)
๒) คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประเสริฐ ณ นคร : ญาณคำเภียร ตรงกับ ญาณคัมภีร์
๒. ประเสริฐ ณ นคร : ญาณวัง ตรงกับ ญาณวงศ์
๓. ประเสริฐ ณ นคร : อาจเป็น อา [รยวั] งส ซึ่งตรงกับ อารยวงศ์
๔. ประเสริฐ ณ นคร : สีลคำภยร ตรงกับ ศีลคัมภีร์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170