จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๑ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๑ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:32

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๑ (คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ ๑๔)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกอักษรขอมย่อที่ฝาผนังพระระเบียงคดทั้ง ๔ ด้านที่องค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๓๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๕

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

สิริ เพ็ชรไชย (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เจษฎ์ ปรีชานนท์ : ในจารึกขาดคาถาที่ต่อจากข้างบนนี้ไป คือคาถาสุดท้ายแห่งพุทธที่ขึ้นต้นด้วย ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก ฯลฯ
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สรณะ” พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง ที่พึ่ง, ที่ระลึก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170