จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจงกอ

จารึก

จารึกวัดจงกอ ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:31

ชื่อจารึก

จารึกวัดจงกอ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1551

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 30 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 18 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 12 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2549)

ผู้แปล

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2549)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : มหาศักราช = ตรงกับพุทธศักราช 1551
2. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : เชษฐ = คือ เดือน 7 อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน
3. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : ข้อความที่ขีดเส้นใต้ อักษรจารึกมีขีดทับบนตัวอักษรเป็นเส้นยาว แสดงว่าข้อความนี้ฆ่าทิ้งหรือไม่ใช้
4. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : ธุลีพระบาท = คำนำหน้าพระปรมาภิไธย
5. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : กมรเตงกำตวนอัญ = เจ้า พระเจ้า พระผู้ใหญ่ (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อผู้มียศศักดิ์สูง)
6. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : ศรีชยวีรวรมัน = พระนามพระเจ้าชัยวีรวรมัน ครองราชย์ที่นครหลวง อาณาจักรเขมรโบราณ ระหว่าง พ.ศ. 1546-1549
7. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : เสตงอัญ = ตำแหน่งขุนนาง ตำแหน่งข้าราชการ (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อบรรดาศักดิ์)
8. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : วาป = ตำแหน่งขุนนาง ตำแหน่งข้าราชการ (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อบรรดาศักดิ์)
9. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : ป่าระนาม = ป่ารกที่มีน้ำเฉอะแฉะ
10. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : กมรเตงชคต = เจ้าแห่งโลก เจ้า เทพเจ้า (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อรูปเคารพประจำศาสนสถาน เช่น กมรเตงชคตวิมาย หมายถึง เทพเจ้าแห่งวิมาย หรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งวิมาย)
11. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : วิมาย = อ่อนน้อม สุภาพ จุติลงสู่โลก
12. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : โฆ = คำนำหน้าชื่อ ข้า หรือ ทาส ชาย (สูงกว่าสิ)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170