จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดอโสการาม

จารึก

จารึกวัดอโสการาม ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดอโสการาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรไทย ภาษาไทย จากวัดอโสการาม สุโขทัย (ด้านที่ 1), ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษามคธ จากวัดอโสการาม สุโขทัย (ด้านที่ 2), หลักที่ 93 ศิลาจารึกวัดอโสการาม, ศิลาจารึกวัดอโสการาม พุทธศักราช 1942

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1942

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 98 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 47 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 51 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2507), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้แปล

ประสาร บุญประคอง และ แสง มนวิทูร แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย (พ.ศ. 2507), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2513)
2) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2513)
3) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ประสาร บุญประคอง : พระราชเทวี คือ สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ อรรคราชมเหสีฯ
2. ประสาร บุญประคอง : ธรรมราชาธิราช = พระราชโอรสของพระยาลิไทย
3. ประสาร บุญประคอง : พระศรีธรรมราชมาดา = พระมเหสีของพระยาลิไทย
4. ประสาร บุญประคอง : โลกทั้งสาม คือ มนุษย์โลก, เทวโลก, พรหมโลก (เป็นคำยกย่องหรือเปรียบเทียบการปกครองของพระราชา
5. ประสาร บุญประคอง : เลข 7 ตัวนี้เป็นหลักร้อย มีเลขหลักสิบ หลักหน่วยเท่าไร อักษรลบเลือนอ่านไม่ได้
6. ประสาร บุญประคอง : รัฐสีมา = เขตแคว้น, แว่นแคว้น
7. ประสาร บุญประคอง : พระมเหสี = สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ อรรคราชมเหสีฯ
8. ประสาร บุญประคอง : พระธรรมราชาธิราช = เสด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ผู้หลาน ปรากฏในจารึกหลักที่ 9 บรรทัดที่ 8 (นวพรรณ ภัทรมูล; จารึกหลักที่ 9 นี้ คือ จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 3))

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170