จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดอโสการาม

จารึก

จารึกวัดอโสการาม ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดอโสการาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรไทย ภาษาไทย จากวัดอโสการาม สุโขทัย (ด้านที่ 1), ศิลาจารึก อักษรขอม ภาษามคธ จากวัดอโสการาม สุโขทัย (ด้านที่ 2), หลักที่ 93 ศิลาจารึกวัดอโสการาม, ศิลาจารึกวัดอโสการาม พุทธศักราช 1942

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1942

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 98 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 47 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 51 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2507), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้แปล

ประสาร บุญประคอง และ แสง มนวิทูร แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย (พ.ศ. 2507), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2513)
2) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2513)
3) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ประสาร บุญประคอง : จุลศักราช 761 ตรงกับ พุทธศักราช 1942
2. ประสาร บุญประคอง : (ปี) โถะ = ปีเถาะ
3. ประสาร บุญประคอง : ผัคคุณมาส = เดือน 4
4. ประสาร บุญประคอง : ออกเจ็ดค่ำ = ขึ้น 7 ค่ำ
5. ประสาร บุญประคอง : มหุรดี = ครู่, ขณะ
6. ประสาร บุญประคอง : เกาปร = กอปร หมายถึง ประกอบ
7. ประสาร บุญประคอง : ปัญจพิธกัลยาณี = ความงาม 5 อย่าง คือ ผมงาม, เนื้องาม, ฟันงาม, ผิวงาม, วัยงาม
8. ประสาร บุญประคอง : ราม = งามขนาดกลาง
9. ประสาร บุญประคอง : เคริง = ครึ่ง
10. ประสาร บุญประคอง : ผลึกรัตน = แก้วผลึก
11. ประสาร บุญประคอง : เถิง = ถึง
12. ประสาร บุญประคอง : คำนับ = คำที่ต้องนับถือ, หลักฐาน
13. ประสาร บุญประคอง : สมวัด = เลขวัด
14. ประสาร บุญประคอง : ช่อย = ช่วย
15. ประสาร บุญประคอง : กัปปิการ พยาบาล = ผู้ปฏิบัติภิกษุ หรือไวยาวัจกร
16. ประสาร บุญประคอง : ทุกรุ่งปี = ทุกต้นปี
17. ประสาร บุญประคอง : แลวันแล้ = วันละ
18. ประสาร บุญประคอง : พระทาน = ประทาน
19. ประสาร บุญประคอง : สบ = ทุก
20. ประสาร บุญประคอง : ท่งชัย = ทุ่งชัย
21. ประสาร บุญประคอง : สงสการ (สังสการ) = พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพ
22. ประสาร บุญประคอง : พ่อออก = โยมอุปัฏฐากชาย
23. ประสาร บุญประคอง : แส้งแกล้ง = ตั้งใจ, มีเจตนา, อุทิศ
24. ประสาร บุญประคอง : กัลปนา = เจาะจงให้
25. ประสาร บุญประคอง : โกฎฐาสบุญ = ส่วนบุญ
26. ประสาร บุญประคอง : แม่ออก = โยมอุปัฏฐากหญิง
27. ประสาร บุญประคอง : จุง = จง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170